Impost sobre vehicles de tracció mecànica

L'impost sobre els vehicles de tracció mecànica grava la titularitat d'aquests vehicles aptes per circular per vies públiques. Es considera vehicle apte per a circular per les vies públiques, aquells que estan donats d'alta al Registre de Vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica al web de l'organisme de gestió tributària corresponent

Barcelona    http://orgt.diba.cat/

Girona        http://www.xalocgirona.cat/

Lleida         http://www.oagrtl.cat/

Tarragona    https://www.base.cat/


Presencialment. Podeu adreçar-vos, per informar-vos, a les següents oficines:

  • Oficines de l'organisme de gestió tributària corresponent
  • Delegacions territorials de l'ATC.