Plusvàlues

L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut popularment com a impost sobre plusvàlues, grava l'increment de valor que ha experimentat un terreny durant el temps que una persona ha estat propietària d'un pis, local o terreny o qualsevol immoble de naturalesa urbana.

Es tracta d'un tribut que té un caràcter potestatiu, que solament s'ha de pagar si així ho ha aprovat l'Ordenança fiscal del municipi on estigui situat el pis, local, terreny, o qualsevol immoble de naturalesa urbana, transmès.

Què haig de fer?


  • On informar-me

 

Per internet. Trobareu tota la informació sobre l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana al web de l'organisme de gestió tributària corresponent:

Barcelona    http://orgt.diba.cat/

Girona        http://www.xalocgirona.cat/

Lleida         http://www.oagrtl.cat/

Tarragona    https://www.base.cat/


Presencialment. Podeu adreçar-vos, per informar-vos, a les següents oficines:

  • Oficines de l'organisme de gestió tributària corresponent.
  • Delegacions territorials de l'ATC,
  • Ajuntament on s'ubica l'immoble