Impost sobre els béns immobles

L'impost sobre els béns immobles grava el valor dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

Concretament, grava la titularitat dels següents drets sobre béns immobles: d'una concessió administrativa; d'un dret real de superfície; d'un dret real d'usdefruit; i del dret de propietat.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre l'Impost sobre béns immobles al web de l'organisme de gestió tributària corresponent:

Barcelona http://orgt.diba.cat/

Girona     http://www.xalocgirona.cat/

Lleida      http://www.oagrtl.cat/

Tarragona https://www.base.cat/

 

Presencialment. Podeu adreçar-vos, per informar-vos, a les següents oficines:

  • Oficines de l'organisme de gestió tributària corresponent
  • Delegacions territorials de l'ATC.