Impost sobre activitats econòmiques

L'impost sobre les activitats econòmiques grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques.

Què haig de fer?


  • On informar-me
  • On pagar
  • On presentar

Al web: trobareu tota la informació sobre l'Impost d'activitats econòmiques al web de l'organisme de gestió tributària corresponent:

 

Barcelona      http://orgt.diba.cat/

Girona          http://www.xalocgirona.cat/

Lleida           http://www.oagrtl.cat/

Tarragona      https://www.base.cat/


Personalment: podeu adreçar-vos, per informar-vos, a les següents oficines:

  • Oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (vegeu www.aeat.es)

O a les oficines de tributs de Catalunya:

  • Oficines de l'organisme de gestió tributària corresponent delegacions territorials de l'ATC

Podeu pagar la quota de l'impost a les oficines de les entitats financeres autoritzades o mitjançant la seu electrònica de l'organisme de gestió tributària corresponent

Heu de presentar les declaracions de l'IAE a:

  • Oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
  • Oficines de l'organisme de gestió tributària corresponent