Tributació sobre el joc

Aquest tribut grava l'organització o la celebració de tota mena de jocs d'atzar, envit o atzar, com ara el joc del bingo, el joc en casinos, en màquines recreatives i d'atzar, en canòdroms i frontons, les rifes, les tómboles i les combinacions aleatòries.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Es pot consultar tota la informació sobre l'impost, i com fer la tramitació corresponent, al web de l'Agència Tributària de Catalunya

      Tributació sobre el joc

Presencialment. Podeu adreçar-vos a:

  • Oficines de l'Agència Tributària de Catalunya

  • Oficines dels organismes de gestió tributària de les diputacions catalanes.