Cànons d'aigua

Es tracta d'un conjunt de figures amb finalitat ecològica que contribueixen a finançar els costos dels serveis del cicle de l'aigua, com ara les despeses relacionades amb els sistemes de sanejament, dels embassaments i de la resta d'infraestructures de producció i transport de l'aigua.


Els Cànons de l'aigua es paguen mitjançant el rebut de l'aigua, i constitueixen un ingrés específic de l'Agència Catalana de l'Aigua, que es destina a les finalitats d'aquest ens públic.

Aquestes figures tributàries són les següents:

a) El cànon de l'aigua.

b) El cànon de regulació

c) La tarifa d'utilització de l'aigua

d) El cànon d'ocupació o utilització


Per atendre les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida, existeix un tipus de gravamen més reduït del cànon de l'aigua, l'anomenat cànon social, per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d'aigua.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre els cànons de l'aigua a web de l'Agència Catalana de l'Aigua

Presencialment. Podeu adreçar-vos a les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua.