Impost sobre la renda de no residents

L'Impost sobre la renda de no residents grava la renda de les persones físiques o jurídiques que no són residents a l'estat espanyol, ja sigui que obtinguin aquestes rendes a través d'establiment permanent o sense establiment permanent.


Es considera que una persona física o jurídica opera mitjançant establiment permanent quan disposa, de forma continuada o habitual, d'instal·lacions o llocs de treball, en els que realitza tota o part de la seva activitat o actua en territori espanyol mitjançant un agent autoritzat per contractar, en nom i per compte del contribuent, que exerceix de forma habitual aquests poders.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre l'impost sobre la renda de no residents al web de l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).


Presencialment. Podeu adreçar-vos a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.