Impostos mediambientals

Els impostos mediambientals de caràcter estatal es justifiquen per estimular la millora en els nivells d'eficiència energètica i permetre assegurar una millor gestió dels recursos naturals per avançar en un model de desenvolupament sostenible. Tracten d'internalitzar els costos mediambientals derivats de la producció de l'energia elèctrica i de l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat o dels recursos radioactius.


Per a aquesta fi, existeixen tres impostos:

1. L'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.

2. L'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoelèctrica.

3. L'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre els impostos mediambientals al web de l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).


Presencialment. Podeu adreçar-vos a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.