Impostos especials

Els Impostos especials són tributs que recauen sobre consums específics i graven, en fase única, la fabricació, importació i, si escau, la introducció en l'àmbit territorial intern, de determinats béns i també la matriculació de determinats mitjans de transport i la posada a consum de carbó.


Tenen la consideració d'Impostos especials els següents:.

  1. Els impostos especials de fabricació: cervesa, vi i begudes fermentades, productes intermedis, alcohol i begudes derivades, hidrocarburs, labors de tabac i electricitat.
  2. L'Impost especial sobre determinats mitjans de transport
  3. L'Impost especial sobre el carbó.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre els impostos especials al web de l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).


Presencialment. Podeu adreçar-vos a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.