Qui som

Benvinguts al nou portal tributs.cat, que neix de la voluntat d'apropar i ampliar els serveis d'atenció i assistència als contribuents. Aquesta plataforma vol fer més pròxima la contribució i estableix lligams de col·laboració entre l'administració i els ciutadans per facilitar el compliment de les obligacions tributàries.

Els tributs són essencials pel bon funcionament dels serveis públics i el manteniment de l'estat del benestar. Per això, Tributs de Catalunya vol facilitar les gestions tributàries per aconseguir una recaptació eficient que faci disminuir el frau fiscal i potenciï la lluita contra la morositat fiscal. Aquesta plataforma facilita la confiança entre els ciutadans i l'administració i estableix una recaptació propera al ciutadà i transparent.

Tributs de Catalunya és fruit de l'acord entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb la voluntat de crear un marc de col·laboració estable en l'àmbit tributari que permeti el desenvolupament de la gestió tributària catalana amb major proximitat al ciutadà. Al gener de 2015, l'Ajuntament de Barcelona es va sumar a aquest acord.

Amb el desplegament del conveni marc de 19 de setembre de 2012 s'ha iniciat el procés cap a una col·laboració sòlida i una integració gradual de serveis tributaris, procés en el qual caldrà coordinar i millorar progressivament els procediments aplicats pels organismes implicats i els serveis d'atenció i assistència als contribuents, i fer prevaldre els principis d'eficiència, eficàcia i economia que han de presidir l'actuació de les administracions públiques.

Tributs de Catalunya vol


  • Posar a disposició dels ciutadans una àmplia xarxa d'oficines per tot el territori de Catalunya per realitzar gestions tributàries.

  • Oferir un nou servei de finestreta única tributària per facilitar la realització dels tràmits vinculats a la gestió dels tributs que duu a terme cadascuna de les entitats signants.

  • Ampliar i apropar els serveis d'atenció i assistència als contribuents.

  • Potenciar la lluita contra la morositat fiscal, coordinant i agilitzant les actuacions de recaptació dirigides als contribuents que no satisfan voluntàriament els deutes i eludeixen les obligacions fiscals. Aquesta coordinació d'actuacions permetrà prioritzar la recaptació dels deutes pendents d'abonar a organismes amb seu a Catalunya i facilitarà una major proximitat entre el deutor i l'Administració a través de la xarxa d'oficines compartida.

  • Intensificar i millorar la lluita contra el frau fiscal, propiciant els intercanvis d'informació tributària entre les entitats signants, especialment la que fa referència a béns patrimonials.

Maps Cercador d'oficines

Tributs de Catalunya té la intenció d'intensificar la col·laboració entre les administracions tributàries catalanes, especialment en matèria de recaptació, i d'ampliar les gestions tributàries que es poden fer a través de la finestreta única.

Tributs de Catalunya és, en definitiva, una suma d'esforços que ha de revertir en un millor aprofitament dels recursos públics i que ha d'ajudar a bastir una administració tributària catalana reforçada, la hisenda pròpia de Catalunya.

Cercador d'oficines

A continuació podeu cercar l’oficina més propera al vostre municipi.