Tramitació electrònica

Mitjançant els nostres serveis de tramitació electrònica, es poden presentar declaracions dels impostos que gestiona per Tributs de Catalunya i pagar-los.

Per a la presentació de declaracions i pagament d'impostos a través d'Internet, els llocs web de les administracions donen accés a les respectives oficines virtuals, espais que permeten fer la presentació i el pagament de forma segura, ja que aquestes seus electròniques o oficines virtuals disposen de les mesures de seguretat necessàries.

Principals seus electròniquesAgència Tributària de Catalunya      
http://atc.gencat.cat

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
http://orgt.diba.cat/cat/oSeuElec.asp

Xaloc - Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
https://seu.xalocgirona.cat/index.php/ca/

Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
https://ov.oagrtl.cat/

Base - Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona
https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/index.html

Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/Inicio/Inicio.shtml

Sistema d'identificació


Normalment, l'avís de pagament que rep la persona contribuent incorpora una referència que cal introduir abans de fer el pagament per Internet. Aquesta referència, juntament amb el número de la targeta bancària, si coincideix el titular, sol ser suficient per poder pagar. El pagament es pot realitzar amb total seguretat i confidencialitat, ja que es realitza des d'un entorn segur on les dades facilitades es codifiquen i no poden ser obtingudes ni manipulades per tercers.

Per a aquells tràmits en què es consulta o s'accedeix a informació personal o confidencial, i per aquells casos en què no es tingui l'avís de pagament, la tramitació electrònica requereix, per qüestions de seguretat, que la persona contribuent disposi de signatura electrònica.

La signatura electrònica es pot aconseguir de diverses maneres:

La utilització dels sistemes telemàtics per fer la presentació i el pagament de tributs és un avantatge que beneficia totes les parts: en primer lloc al contribuent, que pot fer la gestió des de qualsevol punt, sense haver-se de desplaçar i a l'hora que més li convé; i en segon lloc, a l'Administració tributària, que es beneficia de disposar de les dades des del mateix moment que es fa la gestió electrònica, amb la qual cosa s'aconsegueix major eficàcia en la gestió.

Cercador d'oficines

A continuació podeu cercar l’oficina més propera al vostre municipi.