L’Agència Tributària de Catalunya culmina amb èxit el seu desplegament territorial

Data: 05.09.2017

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha culminat amb èxit el seu desplegament territorial el 4 de setembre del 2017 amb l’entrada en servei de 14 oficines territorials (OT) i 13 oficines de serveis tributaris (OST), aquestes últimes compartides amb l’Administració local. Les noves oficines s’han posat en funcionament amb els seus corresponents equips de treball sense cap incidència remarcable, en el termini previst i amb una transició adequada.

La inauguració s’ha fet, simbòlicament, de manera simultània a la seu de l’ATC, amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, i el director de l’Agència, Eduard Vilà.

Les 14 oficines territorials, que reforcen els serveis actuals de l’ATC de la Zona Franca, les tres delegacions territorials a Girona, Tarragona i Lleida, i l’OT del Barcelonès Nord (Poblenou), s’ubiquen a Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la Seu d’Urgell, Reus i Tortosa. En aquestes oficines els ciutadans poden obtenir assessorament i dur a terme qualsevol tràmit tributari i de recaptació d’impostos.

D’altra banda, les 13 oficines de serveis tributaris se situen a l’Hospitalet de Llobregat, Cervera, Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Olot, Valls, Móra d’Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha i Tremp.

En total, doncs, els contribuents catalans disposen de 32 oficines arreu del territori i dels 161 punts d’atenció de la xarxa Tributs de Catalunya, que, juntament amb un equip de 700 professionals i l’e-SPRIU, un avançat sistema informàtic, permetran a l’ATC oferir un servei de qualitat, més personalitzat, proper, accessible i eficient.

Així mateix, significa també la culminació del desplegament competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria tributària, d’acord amb l’actual marc legislatiu. A partir d’aquest mateix mes de setembre l’Agència assumeix, d’una banda, la gestió i la recaptació directa dels tributs propis i dels cedits per l’Estat (transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, i successions i donacions), funció que fins ara tenia delegada, en part, en els registradors de la propietat; i, de l’altra, es fa càrrec de la gestió executiva dels deutes per tributs locals o per altres drets de naturalesa no tributària i ingressos de dret públic que ciutadans, entitats i empreses tinguin pendents amb les administracions locals que així ho sol·licitin, així com dels deutes per sancions de multes imposades pel Servei Català de Trànsit (SCT), tasca que fins ara feia l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) —la subcontractació d’aquests serveis tenia un cost per a l’Administració catalana de 35 milions d’euros anuals.

Amb l’assumpció d’aquestes competències, l’ATC es converteix en prestadora de serveis tributaris per al conjunt de les administracions del país i en una peça clau del nou sistema fiscal català, que es vol innovador, transparent i amb voluntat de col·laboració amb els ciutadans, els intermediaris fiscals i les empreses de Catalunya.

Més informació:
- Nota de premsa i documents adjunts  
- Presentació: Agència Tributària de Catalunya. Més a prop, més enllà (PDF)

Cercador d'oficines

A continuació podeu cercar l’oficina més propera al vostre municipi.