Consulta de deutes notificats

Si heu rebut una notificació d'una provisió de constrenyiment i una carta de pagament emeses per Tributs de Catalunya significa que s'ha iniciat el període executiu per al pagament d'un deute que no ha estat satisfet dins el període de pagament voluntari, fet que genera l'aplicació de recàrrecs sobre el deute original.

Si voleu identificar el deute no satisfet amb major precisió, teniu dues opcions per conèixer el detall dels deute que se us reclama:

  1. Consultar el cercador de deutes de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.
  2. Trucar al 012 (telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya) i informar que voleu identificar un deute comunicat per Tributs de Catalunya. 012. Més informació

En tots dos casos, cal disposar de les següents dades:

- El NIF de la persona deutora (també el nom, si es truca al 012).
- La referència del deute. Es tracta d'un codi que figura al document que li ha estat enviat (carta de pagament, recordatori de deute no ingressat en període voluntari o notificació de diligència d'embargament).

Cercador d'oficines

A continuació podeu cercar l’oficina més propera al vostre municipi.